Calona - Ekonomikonsulter med statlig ekonomiadministration i Stockholm
 
Calona Ekonomikonsult finns på statligt ramavtal för oberoende konsulttjänster inom ekonomiområdet.

Ramavtalet har beteckningen "Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system avseende område ekonomi". Information samt tillhörande avropsdokument hittas på www.esv.se under "Statliga ramavtal".

Läs mer här
 
 
 

Vi kan ge dig precis det stöd du behöver

Calona är en trygg och kunnig partner med lång erfarenhet av statliga myndigheters speciella ekonomiska miljö som olika finansieringsformer, komplexa regelverk och varierande rapporteringskrav.

Vi har många års erfarenhet av arbete inom det statliga ekonomiområdet och ekonomisystemet Unit4 Business World (UBW), f.d Agresso.

Vi har ett brett nätverk och goda kontakter med såväl Ekonomistyrningsverket (ESV) som Riksrevisionen (RiR). Det bidrar till att vi har en kontinuerlig omvärldsbevakning och kännedom om nya och kommande förändringar.

Den stora fördelen med att anlita oss, är att vi är vana vid att snabbt sätta oss in i statliga myndigheters ekonomiadministrativa frågor. Vi kan ta itu med arbetsuppgifterna redan från första dagen!