Calona - Ekonomikonsulter med statlig ekonomiadministration i Stockholm
 

Uppföljning och analys

Resurserna för många myndigheter minskar samtidigt som kraven på verksamheten och återrapporteringen ökar. För större myndigheter som lyder under den nya förordningen om intern kontroll och styrning har kraven på styrning skärpts ytterligare. För att klara dessa krav på verksamhetsstyrning måste myndighetens uppföljning och analys av både verksamhet och ekonomi fungera ändamålsenligt. Samtliga inblandade måste förstå och kunna medverka i budget- och uppföljningsprocesserna för att de ska fungera optimalt. Calona kan hjälpa er att utforma och utveckla arbetet med uppföljning och analyser, samt återrapportering till olika intressenter.

Tillbaka »