Calona - Ekonomikonsulter med statlig ekonomiadministration i Stockholm
 

Start/avveckling av myndighet

När en myndighet bildas, behöver processer, rutiner, regler och ekonomisystem organiseras. Calona kan arbeta rent praktiskt med att starta upp samtliga förekommande ekonomirutiner på en myndighet. Även i de fall myndighet ska avvecklas eller övergå till annan myndighet kan Calona hjälpa till med avvecklingsrutinerna som rör den ekonomiska delen Det gäller till exempel att avsluta betalningskonton, upprätta bokslut i avvecklingsmyndigheten, systemdokumentation, överföring av verifikationer och databasfiler ur Agresso till Riksarkivet.

Tillbaka »