Calona - Ekonomikonsulter med statlig ekonomiadministration i Stockholm
 

Kostnadsbaserade anslag

Myndigheters förvaltningsutgifter och utgifter för transfereringar av varor och tjänster ska fr.o.m. 2009 avräknas mot anslag det år till vilket kostnaden hänför sig. Förändringen innebär en påverkan på anslaget under 2009. Övergången innebär att myndigheterna behöver se över sina principer för redovisning, budgetering och uppföljning. Calona har lång erfarenhet av den statliga redovisningsmodellen och budgetprocessen. Vi kan förklara det nya regelverket och visa vilka specifika effekter det får för den enskilda myndigheten. De flesta myndigheterna hade också en differens på myndighetskapitalet när övergångseffekten presenterades till ESV i mars 2009. Vi kan se över myndighetens internredovisning och budgetmodeller samt utreda differenser och implementera avstämningsrutiner.

Tillbaka »