Calona - Ekonomikonsulter med statlig ekonomiadministration i Stockholm
 

Internkontroll och styrning

Intern styrning och kontroll är en process som syftar till att säkerställa att myndigheten uppnår externa och interna krav, så som t ex direktiven regleringsbrev och förordningar samt interna mål. Enligt myndighetsförordningen (2007:515) är det myndighetsledningens ansvar att den interna kontrollen fungerar på ett betryggande sätt, däremot måste arbetet med detta genomsyra hela organisationen för att nå önskad effekt.

Calona har erfarenhet från arbete med intern styrning och kontroll, både i form av revisionsarbete och operativt arbete på myndigheter. Vi har goda kunskaper när det gäller modeller som COSO eller CobIT, liksom tillvägagångssättet enligt Förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll. Vi kan stödja myndigheten vid t ex genomgång av processer och rutiner kring internkontroll, genomförande och dokumentation av riskanalyser, etc. Dessa moment är obligatoriska för de myndigheter som lyder under förordning för intern kontroll och styrning.

Tillsammans med uppdragsgivaren utarbetas ändamålsenliga processer och rutiner med rätt nivå på de interna kontroller som finns. Calona kan utforma en kontrollplan för myndigheten. Vi kan också stödja och utföra intern revision och liknande utredningsarbeten.

Tillbaka »