Behöver ni någon som kan ta itu med arbetsuppgifterna direkt från första dagen, utan introduktion?
 
 
Vi fixar allt från budgetunderlag till arkivering.
 

Detta är Calona

Calona Ekonomikonsult AB har funnits i över femton år och har sedan starten varit helt inriktade på statlig verksamhet. Under åren har vi hjälp över hundra myndigheter av olika karaktär och storlek inom ekonomistyrning och redovisningsfrågor.

Alla våra konsulter har många års erfarenhet av arbete inom det statliga ekonomiområdet och ekonomisystemet Unit4 Business World (UBW) f.d. Agresso.

Våra uppdrag inom redovisningsområdet varierar och omfattar allt från rådgivning i en specifik redovisningsfråga till att upprätta en årsredovisning. Utveckling av myndigheternas budget- och styrmodeller med allt från processutveckling till framtagning och införande av olika verktyg är också exempel på uppdrag som vi kan hjälpa er med. Vi erbjuder även resursstöd som ekonomichef, kvalificerad ekonomihandläggare eller ekonomiadministratör. Med vår djupa erfarenhet kan vi arbeta produktivt från dag ett.

Uppdragen utförs i nära samarbete med kunden, så att överföring av kunskap blir en naturlig del av arbetet. Vi ser kompetensutveckling hos våra kunder som en viktig ingrediens för att nå ett bra resultat och hållbara lösningar. Vi skräddarsyr även kurser i ekonomi åt statliga myndigheter och håller seminarier i aktuella ämnen.