Calona - Ekonomikonsulter med statlig ekonomiadministration i Stockholm
 

Omvärldsbevakning och löpande expertstöd

Genom vår långa erfarenhet från det statliga området har vi skaffat oss ett brett kontaktnät inom såväl Ekonomistyrningsverket (ESV) som Riksrevisionen (RiR) och departement. Det innebär att vi har tillgång till information om kommande förändringar och en djup kunskap om de förändringar som genomförs. Internt arbetar vi kontinuerligt med omvärldsbevakning men egna seminarier om förändringar.
Vi arbetar hos många kunder ofta med kunskaps- och expertstöd. Det kan innebära att vi besöker kunden en till ett par dagar per halvår och ger råd och stöd både till den löpande verksamheten såväl som vid nyheter och förändringar. Större och mindre förändringar och kunskapsområden presenteras också på våra kundseminarier som vi försöker att erbjuda årligen. I förekommande fall kan vi erbjuda vissa av dessa fördjupningar till mindre grupper och direkt hos den egna myndigheten.

Tillbaka »