Calona - Ekonomikonsulter med statlig ekonomiadministration i Stockholm
 

Elektronisk fakturahantering, EFH

Från och med 1 juli 2008 ska alla myndigheter kunna skicka och ta emot fakturor elektroniskt. Arbetet med att införa elektronisk fakturahantering och elektronisk fakturering i staten har i många fall skett skyndsamt på myndigheterna med kanske inte helt ändamålsenliga processer/rutiner som följd. Calona kan göra en översyn av upplägget för den elektroniska fakturahanteringen och faktureringen, inklusive en genomgång för att säkerställa att den interna kontrollen är god och rutinerna avseende t ex attesträtter är tillfredsställande.

Exempel på delmoment där vi kan bistå är:
Förstudie
Projektledare
Kravspecifikation
Nya attestrutiner – roller
Nya/anpassade fakturarutiner
Anpassning av ekonomiadministrativa system
Utbildning/information
Dokumentation
Nya arkiveringsrutiner

Tillbaka »