Calona - Ekonomikonsulter med statlig ekonomiadministration i Stockholm
 

Ekonomimodeller

Statliga myndigheter arbetar inom vitt skilda verksamhetsområden och med olika finansiering. Det ställer stora krav på utformningen av varje myndighets ekonomimodell och redovisningsprinciper. Ekonomimodellen måste säkerställa att alla intressenters krav på information tillgodoses, såväl externa som interna. Modellen behöver även utformas i enlighet med de krav som det statliga regelverket ställer.
Calona kan ge stöd i utformandet av ekonomimodell, redovisningsprinciper och fördelningsmodeller. Från kartläggning av problem till att ta fram en redovisningsteknisk lösning, dokumentation och upplägg i ekonomisystemet.

Tillbaka »