Calona - Ekonomikonsulter med statlig ekonomiadministration i Stockholm
 

Ekonomihandbok

Enligt regelverket ska en statlig myndighet ha dokumenterade rutiner. Ett bra sätt att dokumentera ekonomirutinerna och beskriva myndighetens egna regler är att skriva en ekonomihandbok. I handboken samlas rutinerna på ett systematiskt och pedagogiskt sätt, och kan även utgöra underlag för kvalitetssäkring av rutinerna. Handboken kan vara i traditionell pappersform, och/eller filer som görs tillgängliga i myndighetens intranät eller publiceras på annat sätt. Calona har erfarenhet av att utforma ekonomihandböcker
från flera myndigheter. Vi kan även hjälpa till att ta fram andra typer av processkartläggning, rutinbeskrivningar, handledningar eller kursdokumentation.

Tillbaka »