Calona - Ekonomikonsulter med statlig ekonomiadministration i Stockholm
 

Budgetunderlag

Budgetunderlaget är ett av statsmakternas styrinstrument. Det lämnas i början av varje år och avser de tre kommande verksamhetsåren. Budgetunderlaget ska upprättas dels i enlighet med de formella krav som finns i regelverket, dels utifrån de olika förutsättningar som gäller för respektive myndighet. Calona kan ge stöd i processen med att ta fram ett relevant och strukturerat budgetunderlag.

Tillbaka »