Calona - Ekonomikonsulter med statlig ekonomiadministration i Stockholm
 

Budgetering och uppföljning

Budgetering är en viktig del i den statliga styrmodellen. Budgetering är nödvändigt för att tillgodose de externa informationskraven i form av budgetunderlag och prognoser. Främst är budgeten ett verktyg för den interna styrningen och beslutsprocessen inom en statlig myndighet. Calona kan bistå med att utforma den externa och interna budget- och styrprocessen. Det kan innebära allt från att se över organisation och information till att optimera användandet av ekonomisystemet och andra verktyg för budget- och uppföljningsarbetet.

Tillbaka »