Calona - Ekonomikonsulter med statlig ekonomiadministration i Stockholm
 

Avräkning med statsverket

Avräkning med statsverket är unikt för statlig redovisning. Under 2008 infördes nya redovisningsregler för
balansposten. Avräkning med statsverket är samtidigt kopplat till myndighetens räntekonto och har kopplingar till myndighetskapital. De flesta myndigheter fick också en differens avseende kapital vid framräkning av övergångseffekterna vid övergång till kostnadsbaserade anslag. Differensen har sannolikt samband med posten avräkning med statsverket. Det finns inbyggda problem som styrning av betalningar i rätt betalningsflöde, förändringar av flöde för anslag mellan åren e t c som bidrar till att en avstämning är både komplex och tidskrävande.

Calona har tidigt uppmärksammat dessa problem och genomförde redan 2004 ett kundseminarium i ämnet. Vi har kontinuerligt uppdaterat våra fungerande modeller och dokumentation för hur löpande och periodisk avstämning bör ske som, med myndighetsspecifika anpassningar, fungerar för alla myndigheter.

Tillbaka »