Calona - Ekonomikonsulter med statlig ekonomiadministration i Stockholm
 

Årsredovisning och delårsrapport

Årsredovisningen och delårsrapporten är de centrala dokumenten för att redovisa myndighetens verksamhet. De utgör väsentliga delar i den statliga budgetprocessen och årsredovisningen är ofta en viktig informationskälla även för andra intressenter. Innehållet styrs i stor utsträckning av det statliga regelverket samt myndighetens regleringsbrev.
Calona har stor erfarenhet av att upprätta årsredovisningar och delårsrapporter.

Exempel på moment som vi kan hjälpa till med:
Planering och förberedelser
Ta fram anvisningar och avstämningsmallar
Fördelningar av kostnader till underlag för resultatredovisning
Sammanställa resultatredovisning
Upprätta finansiella dokument och notförteckning
Kvalitetssäkring

Vi kan biståmyndigheten på olika sätt. Det kan vara allt från att planera och genomföra hela arbetet med ta fram en årsredovisning till att kvalitetssäkra periodiseringar.

Tillbaka »